Skip to main content

De AWBR academie, één van de mooie extra’s die we graag benoemen in onze openstaande vacatures onder het lijstje ‘wat bieden wij’. En niet voor niets natuurlijk, het is immers een fantastisch en ondertussen zeer uitgebreid aanbod waar we als AWBR ontzettend trots op zijn. Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van onze leerkrachten en het bieden van de keuze waarin zij zelf verder willen groeien.

Maar ondanks dat we de AWBR academie graag benoemen, zijn we er nog niet eerder uitgebreid op ingegaan. Want wat biedt de academie jou als (potentiële) collega nu precies? Voor wie is het aanbod? En wanneer kun je hier gebruik van maken? Hierover ging ik in gesprek met Saskia Dekker. Zij is coördinator onderwijsconsulenten, opleider in school en één van onze procesbegeleiders van de AWBR academie.

Quote AWBR academie

Wat biedt de AWBR academie?
Om te beginnen is het goed om het aanbod van de AWBR academie onder te verdelen in drie categorieën. Zo hebben we de onderdelen begeleiding, ontwikkeling en scholing. Met name de begeleiding is een bekend onderwerp. Iedereen die bij ons als leerkracht aan de slag gaat, komt hier namelijk mee in aanraking door middel van het welkomsttraject. Een coachtraject afgestemd op jouw ervaring binnen het onderwijs, maar vooral bedoeld om kennis te maken met- en je thuis te gaan voelen binnen onze fantastische stichting.

Maar minstens zo belangrijk is om te weten dat juist ook na het welkomsttraject -gedurende je verdere loopbaan binnen AWBR- een groot aanbod aan begeleidingstrajecten beschikbaar is. Begeleiding op maat, passend bij waar jij als leerkracht behoefte aan hebt. Dat kan gaan van extra video-begeleiding, begeleiding in moeilijke gesprekken tot begeleiding in het onderzoeken van je loopbaankoers.

“Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van onze leerkrachten en het bieden van de keuze waarin zij zelf verder willen groeien.”

AWBR academie

Wat valt er dan nog onder ontwikkeling en scholing?
Ook hieronder valt weer een ontzettend breed aanbod. Eigenlijk is alles erop gericht dat jij als leerkracht binnen de AWBR academie kunt vinden waar jij behoefte aan hebt. Zo zijn er collega’s die op dit moment via de AWBR academie een opleiding volgen in gesprekstechnieken of die zich het programma voor democratische burgerschapsontwikkeling ‘De Vreedzame School’ eigen maken. Hierbij gaan zij aan de slag met de doelen en werkwijze van het programma en het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden hierin.

Eén van de mooie dingen die we ook zien gebeuren zijn de initiatieven die vanuit het werkveld komen. Collega’s met bijvoorbeeld expertise over hoogbegaafdheid die hierin training en workshops aanbieden voor andere collega’s. Zo is er tegenwoordig ook een rekennetwerk en netwerk cultuurcoördinatoren, waarmee kennis binnen de stichting gedeeld wordt.

Hoe komen collega’s bij jullie terecht?
Ons aanbod is er voor alle leerkrachten die hier interesse in en behoefte aan hebben. Belangrijk is dat je altijd in gesprek gaat met je directeur. Samen met jou en je directeur kunnen we de mogelijkheden bekijken en voor je uitstippelen.

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.