Skip to main content

Werken op
De Meidoorn

Modern Montessori

Play Video

bekijk de video van De Meidoorn

De Meidoorn
10e Montessorischool

Onze school staat sinds 1949 midden in de levendige en gemengde wijk De Baarsjes in Amsterdam. We werken volgens de principes van Maria Montessori en hebben die vertaald naar de huidige maatschappelijke inzichten. Onze 280 leerlingen zitten in 13 combinatiegroepen van twee leerjaren. Ons team is enthousiast en betrokken. We houden van samen leren en zowel kinderen als elkaar helpen het zelf te doen. We hebben vakleerkrachten op het gebied van beeldende vorming, beweging en meerbegaafdheid. Tussen de middag bieden professionele aanbieders een waaier van activiteiten aan om de kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.