Skip to main content

Werken bij
Annie M.G. Schmidt

Onderwijs met aandacht

Play Video

bekijk de video van Brede School Annie M.G. Schmidt

Brede School Annie M.G. Schmidt

Op 4 februari 1992 heeft de kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt de school officieel heropend en haar naam aan de school gegeven met als voorwaarde aandacht aan kunst & cultuur te besteden. Vandaar ons uitgebreide kunst & cultuurprogramma, zowel buiten als tijdens schooltijd. Verder vinden wij het erg belangrijk om aandacht te besteden aan sport, wat o.a. terug te vinden is in het naschoolse aanbod.

De Brede School Annie M.G. Schmidt is een plek waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige deelnemers van de maatschappij en waar zij uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. De Annie biedt een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze leren leren. Onze school ziet de verschillen tussen kinderen en hun eigenheid. Elk kind mag zijn wie het is in een leeromgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Door die verschillen kunnen zij veel van en met elkaar leren.

De Annie: Fantasierijk, uitdagend en een beetje eigen-wijs!

Annie M.G. Schmidtschool

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.