Skip to main content

Werken bij
Bos en Lommer

Onze boom kan veel kinderen dragen

Play Video

bekijk de video van Bos en Lommer

Bos en Lommer

De Bos en Lommerschool ligt in de Kolenkitbuurt van het stadsdeel West. De school is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht achtergrond en afkomst. De school is erg toegankelijk en kinderen en volwassenen voelen zich welkom. Samen het beste uit ieder kind halen, dat is het motto. Met doorzettingsvermogen, een verantwoordelijkheidsgevoel en eigen inzet leren de kinderen te slagen in het verdere leven.

De Bos en Lommerschool heeft ongeveer 310 leerlingen en 30 teamleden, bestaande uit leerkrachten, directeur en adjunct-directeur, onderwijsassistenten en -ondersteuners, interne begeleiders, stagiaires en een gymnastiekvakdocent.

OBS Bos en Lommer - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.