Werken bij
De Kinkerbuurt

Onderwijs op maat

Play Video

bekijk de video van Brede School De Kinkerbuurt

Brede School De Kinkerbuurt

De Kinkerbuurt is een echte buurtschool. Het onderwijs speelt in op de leef- en ervaringswereld van de kinderen. Er is ruime aandacht voor de kennisvakken, maar ook extra aandacht voor de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. De Kinkerbuurt werkt samen met verschillende buurtinstanties aan diverse projecten.

De Kinkerbuurt is een Brede School. Er is een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten die ondermeer door een samenwerking met Combiwel worden gerealiseerd. De school werkt met jaarklassen en combinatiegroepen en is onderverdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Onderwijs op maat staat centraal. Door op verschillende wijzen les te geven, wordt rekening gehouden met niveauverschillen van kinderen.

Kinkerbuurt - AWBR