Skip to main content

Werken bij
Kindcentrum de Kinkerbuurt

Onderwijs op maat

Play Video

bekijk de video van Kindcentrum de Kinkerbuurt

Kindcentrum de Kinkerbuurt

Kindcentrum de Kinkerbuurt is een echte buurtschool. Het onderwijs speelt in op de leef- en ervaringswereld van de kinderen. Er is ruime aandacht voor de kennisvakken, maar ook extra aandacht voor de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. De Kinkerbuurt werkt samen met verschillende buurtinstanties aan diverse projecten.

Kindcentrum de Kinkerbuurt is een Brede School. Er is een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten die ondermeer door een samenwerking met Combiwel worden gerealiseerd. De school werkt met jaarklassen en combinatiegroepen en is onderverdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Onderwijs op maat staat centraal. Door op verschillende wijzen les te geven, wordt rekening gehouden met niveauverschillen van kinderen.

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.