Skip to main content

Werken bij
Daltonschool De Spaarndammerhout

Samen staan voor kwaliteit

Play Video

bekijk de video van Daltonschool De Spaarndammerhout

Daltonschool
De Spaarndammerhout

De Spaarndammerhout is een buurtschool gelegen in Houthavens. De school is volop in ontwikkeling en sinds november 2017 een gecertificeerde Daltonschool.

Ieder kind is uniek en heeft recht op het beste onderwijs: onderwijs dat past. Vanuit deze overtuiging werkt de Openbare Dalton basisschool De Spaarndammerhout. Het team van de school legt zich bewust niet vast in één richting, maar in richtinggevende uitgangspunten, mede gebaseerd op de kernwaarden van Dalton: samenwerken, verbinden, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en (zelf)reflectie. Kinderen mogen en kunnen zichzelf zijn en van daaruit hun talenten ontdekken, benutten en ontwikkelen in een levensechte betekenisvolle en veilige leeromgeving.

Met dertien klassen en een team van ambitieuze leraren zorgt De Spaarndammerhout voor een mix aan variatie, van peuter tot puber.

Spaarndammerhout - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.