Skip to main content

Montessori,
gelijk maar niet hetzelfde

Je wordt pas goed als je een ander beter kunt maken!

Play Video

bekijk de video van 2e Montessorischool Het Winterkoninkje

Tweede Montessorischool
Het Winterkoninkje

De Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje is de oudste openbare montessorischool van Nederland. Het is de school van zelf doen en zelf leren, met zorg en respect voor de ander. De visie van de school: Onze school is goed voor de leerkracht en kind, omdat je kunt zien dat iedereen:

  1. Zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken;
  2. De kans krijgt de eigen talenten en interesse te ontwikkelen;
  3. Plezier heeft en houdt in leren alleen en samen met anderen;
  4. Keuzes kan maken en plannen;
  5. Begeleiding en ondersteuning krijgt die afgestemd is op wat een ieder kan en wil;
  6. Positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten;
  7. Zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen.

Dat geldt voor de kinderen en voor de teamleden. Iedereen heeft binnen onze school de kans het beste uit zichzelf te halen. Je wordt pas goed als je een ander beter kunt maken!

Het Winterkoninkje Montessori

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.