Skip to main content

Werken bij
De Waterkant

Daltononderwijs op de fijnste werkplek van Amsterdam

Play Video

bekijk de video van Daltonschool De Waterkant

Daltonschool De Waterkant

Op nog geen 10 min. fietsafstand van het Vondelpark en de Dam ligt daltonschool De Waterkant. De mooie, ruime, pas gerenoveerde school staat op een unieke groene plek in het Bilderdijkpark.

Ons gezellige en professionele team van juffen en meesters geeft daltononderwijs aan ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie zijn belangrijke waarden die gelden voor onze leerlingen en onszelf.

De Waterkant is een vreedzame school met een fijn pedagogisch klimaat. Naast de cognitieve vaardigheden besteden wij veel aandacht persoonsvorming en burgerschap. Daarmee vormt onze school een plek waar leerlingen en medewerkers zich kunnen ontplooien en talenten en interesses kunnen ontdekken.

De Waterkant

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.