Skip to main content

Werken bij
De Zeeheld

Ontdekken en ondernemen

Play Video

bekijk de video van De Zeeheld

Alles in 1 school De Zeeheld

In de Zeeheldenbuurt bevindt zich Alles-in-1-School De Zeeheld. Bij een Alles-in-1-School zijn alle voorzieningen voor opvang en onderwijs onder één dak.

Zichtbaar lerende kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak besteed De Zeeheld aandacht aan onderzoek op de impact van de leerkracht op de ontwikkeling van leerlingen. Deze manier van werken sluit aan bij de doelstellingen van het Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs.

Alle 280 leerlingen leren op De Zeeheld om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan. Kinderen krijgen een rijke leer- en speelomgeving en doen mee aan betekenisvolle activiteiten. Deze activiteiten daagt hen uit tot ondernemen waardoor ze hun interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De Zeeheld - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.