Werken en leren op de
Alles in 1 school Joop Westerweel

Positief en verbonden onderwijs

Play Video

bekijk de video van Joop Westerweel

Alles in 1 school Joop Westerweel

Midden in de Baarsjes ligt de Alles in-1-school Joop Westerweel, een openbare Vreedzame School voor onderwijs en opvang, waar we met elkaar onszelf mogen en kunnen zijn. Waar we samen leren, spelen, werken, onderzoeken en zo worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.

Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn welkom!

Verschillen, diversiteit en verscheidenheid zijn uitgangspunten voor ons onderwijs gericht op een samenleving waar iedereen erkend wordt en waar mensen vreedzaam met en naast elkaar leven.

We zien het als onze missie om kinderen te leren met grote verscheidenheid om te gaan, zich te handhaven in een complexe samenleving en zich te ontwikkelen tot goede burgers.

Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen besteden we aandacht aan het leren leren en aan de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

De buurt waarin de school staat kenmerkt zich door grote diversiteit in sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden. Deze diversiteit zien wij terug in onze leerlingen en ouders. De betrokkenheid en inbreng van ouders is positief en groot.

Als team zorgen we ervoor dat we ons onderwijs vormgeven. We zijn altijd in ontwikkeling en aan het leren. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Collega’s die bij ons komen invallen of stagelopen zijn zeer enthousiast over de sfeer en de betrokkenheid op school.

We werken met leerteams en houden wekelijkse bordsessies. Tijdens studiedagen komen de speerpunten en onderwerpen aan bod die we samen in het schoolplan en meerjarenplan hebben opgenomen.

Joop Westerweel- AWBR