Skip to main content

Werken en leren op de
Alles in 1 school Joop Westerweel

Positief en verbonden onderwijs

Play Video

bekijk de video van Joop Westerweel

Alles in 1 school Joop Westerweel

Midden in de Baarsjes ligt de Alles in-1-school Joop Westerweel, een openbare Vreedzame School voor onderwijs en opvang, waar we met elkaar onszelf mogen en kunnen zijn. Waar we samen leren, spelen, werken, onderzoeken en zo worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.

Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn welkom!

Verschillen, diversiteit en verscheidenheid zijn uitgangspunten voor ons onderwijs gericht op een samenleving waar iedereen erkend wordt en waar mensen vreedzaam met en naast elkaar leven.

We zien het als onze missie om kinderen te leren met grote verscheidenheid om te gaan, zich te handhaven in een complexe samenleving en zich te ontwikkelen tot goede burgers.

Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen besteden we aandacht aan het leren leren en aan de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

De buurt waarin de school staat kenmerkt zich door grote diversiteit in sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden. Deze diversiteit zien wij terug in onze leerlingen en ouders. De betrokkenheid en inbreng van ouders is positief en groot.

Als team zorgen we ervoor dat we ons onderwijs vormgeven. We zijn altijd in ontwikkeling en aan het leren. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Collega’s die bij ons komen invallen of stagelopen zijn zeer enthousiast over de sfeer en de betrokkenheid op school.

We werken met leerteams en houden wekelijkse bordsessies. Tijdens studiedagen komen de speerpunten en onderwerpen aan bod die we samen in het schoolplan en meerjarenplan hebben opgenomen.

Joop Westerweel- AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.