Skip to main content

Werken bij
Leonardo Da Vinci

Onderwijs voor ontwikkeling

Play Video

bekijk de video van de Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

De Leonardo da Vincischool is een kleine toegewijde basisschool waar leerlingen kennis vergaren, inzichten verwerven en vaardigheden ontwikkelen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. Onze naamgever is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Nieuwsgierig multitalent Leonardo da Vinci wordt gezien als het schoolvoorbeeld van de homo universalis: iemand die in de breedte al zijn talenten en vaardigheden weet te ontwikkelen.

Tussen het 4e en 12e levensjaar worden hiervoor de eerste, maar beslissende, stappen gezet. Als school stellen we de professionele voorwaarden waaronder dit optimaal kan gebeuren. Wij hechten aan resultaat op alle facetten van ons onderwijsaanbod. We geven logischerwijs veel aandacht aan cognitieve vaardigheden als taal, rekenen en begrijpend lezen. Het onderwijsniveau wordt daarbij afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen.

Kijken, tekenen, fantaseren, uitproberen of creatief denken zijn belangrijke vaardigheden om goed mee vooruit te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen hun creativiteit leren ontplooien en maken dankbaar gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen en de kracht van hun verbeelding.

De school moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, zodat hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling zich ten volle kan ontplooien. We geloven in het effect van samenwerken en elkaar helpen: de Leonardo heeft bijvoorbeeld een uitgebreid tutorprogramma.

Persoonlijke groei is een doel waar we tussen de regels door en op alle niveaus aan werken en wat tijdens de Tussenschoolse Ateliers concreet gezicht krijgt. Tijdens de middagpauze leren leerlingen via een breed activiteitenprogramma (o.a. programmeren, koken, yoga, schooltuinieren, natuurkunde, muziek) en onder leiding van professionals, greep te krijgen op hun interesses en talenten.

Verder willen we een gastvrije school zijn met een positief en stimulerend klimaat. Waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich echt thuis voelen, samen optrekken, veel bereiken en veel plezier hebben. Een warm bad, waar je later met een goed gevoel en waardering op terugkijkt.

Leonardo Da Vinci - Logo

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.