Skip to main content

Werken bij
Narcis-Querido

Pedagogisch optimistisch onderwijs

Play Video

bekijk de video van Narcis-Querido

Narcis-Querido

De Narcis-Queridoschool is gevestigd in de wijk Bos en Lommer en bestaat sinds 1934. De school is een moderne buurtschool waar kwalitatief goed onderwijs geboden wordt en drie basisbehoeftes van kinderen centraal staan. Deze behoeftes zijn autonomie, relatie en competentie. De manier waarop er wordt lesgegeven en de interactie met kinderen wordt afgestemd op het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van deze basisbehoeftes.

Op de Narcis-Queridoschool volgen ongeveer 200 leerlingen onderwijs in tien groepen. Met een team van 25 professionele mensen wordt gewerkt aan een school waar ‘leren leren’ centraal staat. Aan de hand van een veilig klimaat (Vreedzame school), Breinvriendelijk Onderwijs en Samenwerkend Leren worden de kinderen klaargestoomd voor de maatschappij.

Narcis-Queridoschool - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.