Skip to main content

Werken bij
OBS Corantijn

Leren en plezier | persoonlijke benadering | ruimte voor talent

Play Video

bekijk de video van Corantijn

OBS Corantijn

OBS Corantijn biedt actief leren aan op een nieuwe manier door leertechnieken en innovatie te omarmen. Wij maken gebruik van nieuwe geschikte leermethoden, waarbij veel stof thematisch wordt aangeboden. Talentontwikkeling en zelfstandigheid van het kind staan altijd centraal. De Corantijn is een plek waar alle ingrediënten voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociale en volwaardige persoonlijkheid aanwezig zijn.

De Corantijn is een echte buurtschool met rond de 260 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Veel van deze leerlingen komen zelf dan ook uit de buurt. Het schoolgebouw is authentiek én duurzaam en heeft een fijne binnentuin voor de kleintjes om te spelen.

Naast de reguliere lessen zoals taal en rekenen, krijgen de leerlingen muziek- en bewegingsonderwijs van een vakleerkracht en worden er jaarlijks vanaf groep 2 filosofielessen gegeven door een filosofiedocent. Ook zijn er voor de leerlingen diverse naschoolse activiteiten, zoals circus en techniek en worden er in samenwerking met actieve ouders activiteiten georganiseerd, zoals St. Maarten, Kolder op het plein en een jaarlijks eindfeest.

Op school heerst er een vriendelijke sfeer. De Corantijn is een kanjerschool waar de kernwaarden vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staan.

OBS Corantijn AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.