Werken bij
OBS Corantijn

Leren en plezier | persoonlijke benadering | ruimte voor talent

Play Video

bekijk de video van Corantijn

OBS Corantijn

OBS Corantijn biedt actief leren aan op een nieuwe manier door leertechnieken en innovatie te omarmen. Wij maken gebruik van nieuwe geschikte leermethoden, waarbij veel stof thematisch wordt aangeboden. Talentontwikkeling en zelfstandigheid van het kind staan altijd centraal. De Corantijn is een plek waar alle ingrediënten voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociale en volwaardige persoonlijkheid aanwezig zijn.

De Corantijn is een echte buurtschool met rond de 260 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Veel van deze leerlingen komen zelf dan ook uit de buurt. Het schoolgebouw is authentiek én duurzaam en heeft een fijne binnentuin voor de kleintjes om te spelen.

Naast de reguliere lessen zoals taal en rekenen, krijgen de leerlingen muziek- en bewegingsonderwijs van een vakleerkracht en worden er jaarlijks vanaf groep 2 filosofielessen gegeven door een filosofiedocent. Ook zijn er voor de leerlingen diverse naschoolse activiteiten, zoals circus en techniek en worden er in samenwerking met actieve ouders activiteiten georganiseerd, zoals St. Maarten, Kolder op het plein en een jaarlijks eindfeest.

Op school heerst er een vriendelijke sfeer. De Corantijn is een kanjerschool waar de kernwaarden vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staan.

OBS Corantijn AWBR