Skip to main content

Werken bij
OBS Multatuli

Samen het verschil maken

Play Video

bekijk de video van Multatuli

OBS Multatuli

OBS Multatuli is een basisschool in de wijk Bos en Lommer. Sinds 2005 is de school door een ouderinitiatief een ‘gemengde school’ geworden en is zo weer een echte buurtschool waar iedereen welkom is. Binnen het onderwijs werken kinderen aan hun zelfvertrouwen en leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast leren de kinderen vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te functioneren in de steeds sneller veranderende maatschappij.

Multatuli telt ongeveer 300 leerlingen die verdeeld zijn over verschillende jaargroepen. In deze jaargroepen wordt lesgegeven in een combinatie van klassikaal onderwijs. Op deze manier kunnen kinderen van en met elkaar leren.

OBS Multatuli - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.