Skip to main content

De Rosa Boekdrukker

Unitonderwijs op de kleurrijkste school van Amsterdam

Play Video

bekijk de video van Rosa Boekdrukker

Rosa Boekdrukker

De zeer gemengde leerlingenpopulatie, de aandacht voor talentontwikkeling en de innoverende manier van organisatie kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Vanuit een positief klimaat leren kinderen samenleven, ontwikkelen en samenwerken. De diversiteit is hierbij een grote kracht en het uitgangspunt; kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past.

Werken op de Rosa Boekdrukker?

Op de Rosa Boekdrukker werken we binnen ons unitonderwijs op een innoverende manier met elkaar samen. Kinderen zijn ingedeeld in stamgroepen 1/2/3, 4/5/6 of 7/8 en de stamgroepen samen vormen een unit. Een team van enthousiaste leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel is gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de unit. Door op deze manier te werken zijn er korte lijntjes, veel overleg, ruimte voor samenwerking en veel kansen om talenten van leerkrachten én leerlingen in te zetten. De komende periode zetten we in op brede talentontwikkeling, leren zichtbaar maken en het geven van feedback. Ben je nieuwsgierig? Onze directeur ontvangt je graag voor een kennismaking.

Rosa Boekdrukker - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.