De Rosa Boekdrukker

Unitonderwijs op de kleurrijkste school van Amsterdam

Play Video

bekijk de video van Rosa Boekdrukker

Rosa Boekdrukker

De zeer gemengde leerlingenpopulatie, de aandacht voor talentontwikkeling en de innoverende manier van organisatie kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Vanuit een positief klimaat leren kinderen samenleven, ontwikkelen en samenwerken. De diversiteit is hierbij een grote kracht en het uitgangspunt; kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past.

Werken op de Rosa Boekdrukker?

Op de Rosa Boekdrukker werken we binnen ons unitonderwijs op een innoverende manier met elkaar samen. Kinderen zijn ingedeeld in stamgroepen 1/2/3, 4/5/6 of 7/8 en de stamgroepen samen vormen een unit. Een team van enthousiaste leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel is gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de unit. Door op deze manier te werken zijn er korte lijntjes, veel overleg, ruimte voor samenwerking en veel kansen om talenten van leerkrachten én leerlingen in te zetten. De komende periode zetten we in op brede talentontwikkeling, leren zichtbaar maken en het geven van feedback. Ben je nieuwsgierig? Onze directeur ontvangt je graag voor een kennismaking.

Rosa Boekdrukker - AWBR