Werken bij
School of Understanding

Jezelf leren zijn

bekijk de video van de School of Understanding-West

School of Understanding-West

De School of Understanding in Amsterdam-West bestaat sinds 2016. De school biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij/zij is en de ruimte krijgt om te worden wie hij/zij wil. Hierbij wordt gefocust op de ontwikkeling van een kind op vier hoofdgebieden: groeien, leren, leven en bijdragen. Vanuit een positieve benadering vormen de talenten van het kind het vertrekpunt voor ontwikkeling. De School of Understanding heeft een stimulerend leerklimaat met persoonlijke leerlijnen.

Met ongeveer 160 leerlingen is de School of Understanding een relatief kleine school waar leerkrachten het belangrijk vinden dat kinderen persoonlijk benaderd worden en dat er gekeken wordt naar de talenten van ieder kind.

School of Understanding - AWBR