Skip to main content

Werken bij
De Rembrandtparkschool

Jezelf leren zijn

Play Video

bekijk de video van de Rembrandtparkschool

Rembrandtparkschool

De Rembrandtparkschool in Amsterdam-West bestaat sinds 2016. De school biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij/zij is en de ruimte krijgt om te worden wie hij/zij wil. Hierbij wordt gefocust op de ontwikkeling van een kind op vier hoofdgebieden: groeien, leren, leven en bijdragen. Vanuit een positieve benadering vormen de talenten van het kind het vertrekpunt voor ontwikkeling. De school heeft een stimulerend leerklimaat met persoonlijke leerlijnen.

De Rembrandtparkschool is een relatief kleine school waar leerkrachten het belangrijk vinden dat kinderen persoonlijk benaderd worden en dat er gekeken wordt naar de talenten van ieder kind.

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.