Skip to main content

Werken bij
Tijl Uilenspiegel

Een prettig schoolklimaat

Play Video

bekijk de video van de Tijl Uilenspiegel

Tijl Uilenspiegel

De Tijl Uilenspiegel is een openbare basisschool in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam-West. Ieders culturele en religieuze achtergrond wordt gerespecteerd. De school is een veilige en vertrouwde plek voor leerlingen. Elk kind moet tot zijn/haar recht kunnen komen. De jongste kinderen zitten in heterogene groepen. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen. Er wordt gewerkt vanuit het principe ‘samen wat kan, individueel waar het nodig is’ met de ambitie om het beste uit ieder kind te halen.

De Tijl Uilenspiegelschool heeft ongeveer 420 leerlingen en er zijn circa 40 ambitieuze leerkrachten, begeleiders en coördinatoren werkzaam.

Tijl Uilenspiegel school - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.