Werken bij
Tijl Uilenspiegel

Een prettig schoolklimaat

Play Video

bekijk de video van de Tijl Uilenspiegel

Tijl Uilenspiegel

De Tijl Uilenspiegel is een openbare basisschool in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam-West. Ieders culturele en religieuze achtergrond wordt gerespecteerd. De school is een veilige en vertrouwde plek voor leerlingen. Elk kind moet tot zijn/haar recht kunnen komen. De jongste kinderen zitten in heterogene groepen. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen. Er wordt gewerkt vanuit het principe ‘samen wat kan, individueel waar het nodig is’ met de ambitie om het beste uit ieder kind te halen.

De Tijl Uilenspiegelschool heeft ongeveer 420 leerlingen en er zijn circa 40 ambitieuze leerkrachten, begeleiders en coördinatoren werkzaam.

Tijl Uilenspiegel school - AWBR