Skip to main content

Werken bij
Westerparkschool

Zorgzaam omgaan met verschillen

Play Video

bekijk de video van de Westerparkschool

Westerparkschool

Goede onderwijsresultaten behalen in een prettige leeromgeving staat op de Westerparkschool centraal. Graag naar school gaan is de basis van al het leren. De Westerparkschool is al jaren een evenwichtig gemengde school wat betreft de leerlingenpopulatie: “Iedereen hoort erbij!” De school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. De Westerparkschool is een Vreedzame School en biedt onderwijs aan onder het motto “Zorgzaam omgaan met verschillen”.

Meer dan 400 leerlingen zijn verdeeld de twee gebouwen van de Westerparkschool. Een enthousiast team van leerkrachten, begeleiders en assistenten stimuleren de kinderen om te leren, te respecteren en zorgzaam om te gaan met verschillen.

Westerparkschool - AWBR

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.