Skip to main content

Werken bij
Kindcentrum de Vindplaats

Doe je ook mee?

Play Video

Ontdek Kindcentrum de Vindplaats

Kindcentrum de Vindplaats

 

Stel je eens voor…. Dat er een plek zou zijn waar je kunt laten zien wie je bent. Een plek waar je zelf kunt ontdekken waar je in uitblinkt. Een plaats waar je alle vragen die je hebt, mag stellen en waar je wordt geholpen om samen antwoorden te vinden.

Onderwijs en opvang vormen één geheel. Je leert, speelt en ontdekt hier samen met elkaar en iedereen is welkom. De school is op die manier een afspiegeling van de buurt. Je krijgt de ruimte om te leren op een manier die bij je past. Elke dag is uitdagend en leerzaam. Bij de Vindplaats leer je natuurlijk taal en rekenen. Je krijgt ook vakken zoals kunst & cultuur, sport, techniek & ICT. We geven je vertrouwen en motiveren je. We geven je de ruimte om te ontdekken waar je goed in bent.  Ga mee op ontdekkingsreis!

De Vindplaats is onderdeel van de buurt en vice versa. Samen met partners uit de wijk en ouders vormen we een warme en uitdagende ontdekkingsplek voor kinderen 0-13 jaar. Iedereen is welkom in ons gebouw. De Vindplaats is een afspiegeling van de gemeenschap om zich heen. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling op een eigen manier en tempo. Als kinderen extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben, doen wij daarom ons uiterste best om dit binnen de Vindplaats te realiseren. Zo kunnen alle kinderen met hun eigen ontwikkelpad, onderdeel zijn van de gemeenschap.

Kindcentrum de Vindplaats is in aanbouw. De initiatiefnemers zijn schoolbestuur AWBR, AKROS Kinderopvang met ondersteuning van Gemeente Amsterdam en Samenwerkinsgverband Amsterdam-Diemen. Samen staan we voor goed, vernieuwend en toegankelijk onderwijs, ieder kind is welkom. De Vindplaats is op die manier een afspiegeling van de buurt en zo maken we allemaal deel uit van de ontwikkeling van de kinderen. In het najaar van 2022 openen we onze deuren aan de Jan den Haenstraat in Amsterdam. Tot die tijd zijn leerlingen van harte welkom op de basisscholen De Roos en Narcis-Querido, beiden op dit moment gehuisvest aan de Jan van Galenstraat 105.

www.devindplaats.amsterdamBekijk de vacatures

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.