Skip to main content

AWBR zoekt een Lid Raad van Toezicht

AWBR

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) zoekt per 1 januari 2024:

Een lid voor de Raad van Toezicht

De functie
Heb je interesse in een toezichthoudende rol in het onderwijs in Amsterdam? Ben je een onafhankelijke, kritische denker die sociale ontwikkeling en cohesie omarmt? Heb jij ideeën over de toekomst van het onderwijs in de uitdagende omgeving van onze hoofdstad? Stichting AWBR zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht dat rolvast én in samenwerking met de overige leden integraal toezicht houdt. In deze rol kun je een bijdrage te leveren aan een kansrijke toekomst voor kinderen in Amsterdam West.

Vanuit een brede maatschappelijke blik en met interesse in de ander houd je samen met je collega’s toezicht op het onderwijs, de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie. Je bent daarbij open en toegankelijk, durft je mening te geven én bij te stellen in het belang van de organisatie. Je bezoekt jaarlijks enkele scholen en themabijeenkomsten om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de context van de organisatie. Je bent tevens voorzitter van de auditcommissie en weet daarin én in de Raad als geheel betrokkenheid te combineren met gepaste afstand.

Ingangsdatum: 1 januari 2024

AWBR biedt
• Een toekomstgerichte en ambitieuze organisatie met betrokken en bevlogen professionals
• Een organisatie waar de basis in brede zin op orde is
• Een collegiale Raad die als team functioneert
• De mogelijkheid om je individueel en als team verder te professionaliseren
• Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlenging
• Een honorering van € 5.000 per jaar

Informatie over de organisatie

AWBR is een stichting voor openbaar onderwijs in Amsterdam West. Bij AWBR staan leren en ontwikkelen voor iedereen centraal. AWBR streeft in haar 16 openbare basisscholen met ca. 4.600 leerlingen en ca. 500 medewerkers naar integratie van opvang en onderwijs voor 0-12-jarigen in de vorm van ‘Kindcentra’. Door steeds meer te gaan werken vanuit één zienswijze en aanpak in een doorlopende pedagogische lijn, kunnen kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien.

Veel van de scholen hanteren het concept van de ‘Vreedzame School’. Belangrijke elementen voor de AWBR zijn: de eigenheid van elke school, kansengelijkheid voor alle leerlingen, inclusiviteit en de goede relatie met de ouders/verzorgers en met de buurt.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website AWBR.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden
• Je houdt vanuit een helicopterview overzicht en bezit analytisch vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
• Je bent in staat om vanuit een toezichthoudende rol een (zelf-)kritische, open en constructieve dialoog te voeren op strategisch niveau.
• Je zet vanuit een nieuwsgierige en toegankelijke houding je voelsprieten uit om een beeld te krijgen van de (maatschappelijke) context van de organisatie.
• Je bent een goede reflectieve vragensteller en zet anderen aan het denken.
• Je hebt door opleiding en/of ervaring voldoende affiniteit met financiën om ‘door de cijfers heen te kijken’ en je een oordeel te vormen van het financiële beleid van de organisatie.

Functie-eisen
• Bekend met de onderwijswereld van Amsterdam en begrip van die context
• Ruime ervaring als toezichthouder
• Analytisch en strategisch werk- en denkniveau en brede maatschappelijke oriëntatie
• Aantoonbare affiniteit met financiën
• Voldoende agenda-technische beschikbaarheid

Selectieprocedure
Herken je je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 26 november 2023. Je kunt dit sturen naar info@awbr.nl, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met onze voorzitter van de Raad van Toezicht mevrouw Marian Dekker, te bereiken op 0620015913.

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland in de week van 4 december 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.