Skip to main content

Werken bij
10e Montesorrischool De Meidoorn

School voor iedereen

Play Video

Ontdek De Meidoorn

De Meidoorn
10e Montessorischool

De 10e Meidoorn is een Montessorischool in Amsterdam-West. De school is in 1949 opgericht, samen met de voormalige kleuterschool De Meidoorn. Deze twee zijn in 1985 samengegaan. De manier van lesgeven op de 10e Meidoorn is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijze van Maria Montessori. Het is een school waar kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers met een grote sociale verantwoordelijkheid. Deze ontwikkeling komt tot stand met aandacht voor plannen, leren van je eigen fouten en zelf uitdaging zoeken.

De school heeft zeventien leslokalen en een voorschoollokaal waar les wordt gegeven aan dertien groepen met ongeveer 27 leerlingen per groep.

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.